VQ 4

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Linh Tran Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-06-2022 09:03:48
Nguyen Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 28-06-2022 08:55:34
Ngân Kim Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-06-2022 08:53:53
Đỗ Quang Trung ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 28-06-2022 08:52:19
Trần Thị Kiều Oanh Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 28-06-2022 08:49:42
Danh Tân Phú Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 28-06-2022 08:47:34
Thị Hà Trần Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 28-06-2022 08:44:22
tt Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 28-06-2022 08:43:59
Phạm thành duy Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 28-06-2022 08:39:38
Nguyễn Tuyền Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 28-06-2022 08:24:18
đặng Trường An 13999 Kim Cương 28-06-2022 08:21:26
Ha Phong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-06-2022 08:20:05
Ha Phong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-06-2022 08:16:12
Huynh Hong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 28-06-2022 08:09:52
Ngọc Linh Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 28-06-2022 08:03:16
Phan Quốc Bảo ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 28-06-2022 07:44:50
Ntk Trinh Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 28-06-2022 07:36:26
Ha Phong 2500 Kim Cương 28-06-2022 07:35:55
nguyễn lương thành tâm 2500 Kim Cương 28-06-2022 07:29:44
Lê Thắng 13999 Kim Cương 28-06-2022 07:18:16